Region

Mielec: Jarosław Gowin i nowa partia
Radio Leliwa | 06.01.2014

Mielec: Jarosław Gowin i nowa partia

Poseł Jarosław Gowin spotkał się z mieszkańcami Mielca i okolic. Jednym z celów odwiedzin posła było zaprezentowanie planów i działań nowej inicjatywy politycznej Polska Razem więcej

Mielec: W 2013 roku wydano 25 zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE
Radio Leliwa | 05.01.2014

Mielec: W 2013 roku wydano 25 zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE

Dzię­ki in­we­sty­cjom ma po­wstać ponad ty­siąc miejsc pracy. Jak po­in­for­mo­wał dy­rek­tor mie­lec­kie­go od­dzia­łu ARP Ma­riusz Błę­dow­ski, de­kla­ro­wa­ne na­kła­dy in­we­sty­cyj­ne mają wy­nieść ponad 713 więcej

Mielec: Bomba w mieleckiej szkole?
Radio Leliwa | 04.01.2014

Mielec: Bomba w mieleckiej szkole?

Mielecka policja szuka sprawcy alarmu bombowego. Mówi rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Mielcu Urszula Chmura: więcej

Sandomierz: Orszaki Trzech Króli.
Radio Leliwa | 04.01.2014

Sandomierz: Orszaki Trzech Króli.

W głównych miastach diecezji sandomierskiej w uroczystość Objawienia Pańskiego organizowane są Orszaki Trzech Króli. Impreza ma już tradycyjnie promować wspólne religijne spędzanie 6 stycznia. W Sandomierzu trzy ko więcej

Copyright © 2013 Radio Leliwa
Created by EFEKT Biuro Promocji i Reklamy