Kolbuszowa: Miliony na zieleń miejską

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Wojtek Janczura

Kolbuszowski magistrat otrzymał dotację z programu Infrastruktura i Środowisko na rozwój terenów zieleni na terenie miasta. Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi blisko trzy miliony złotych, z czego dwa miliony to wsparcie z zewnątrz. Dzięki temu gmina zagospodaruje tereny wzdłuż rzeki Nil i wokół budynku Domu Pobytu Dziennego Seniora przy ulicy Narutowicza, a także dokończy Park Niepodległości przy ulicy Astrowej. Mówi burmistrz Jan Zuba:

Projekt rozwoju terenów zieleni w znacznej mierze jest uzupełnieniem realizowanego również w tym roku programu rewitalizacji miasta, w ramach którego powstaną między innymi deptak i scena plenerowa wzdłuż Nilu oraz Dom Pobytu Dziennego Seniora.

Paweł Galek