8 i 9 czerwca. Dni Baranowa Sandomierskiego oraz „Dziecko w Folklorze”.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Rozmowa z dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, Renata Domką.